เมอร์แชนท์เทค เป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบ
พร้อมติดตั้งด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ของทีมงานวิศวกร การให้บริการที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพและทัน
สมัยในราคายุติธรรม บริษัทฯจึงได้รับความไว้วาง
ใจจากลูกค้าทั่วไปและบริษัทชั้นนำมาโดยตลอด
 
   
 
 
  ห้องเย็นเก็บอาหาร ห้องเย็นเก็บอาหาร คูลลิ่งเทาเวอร์ เครื่องทำความเย็น
 
  ติดต่อสอบถาม โทร 02-8064471-3 มือถือ 081-5518263   โทรสาร 02-806-4470 COPYRIGHT 2013 Merchant Tech Co.,LTD . ALL RIGHTS RESERVED